Loskomen uit de verslavende afhankelijkheid van de partner betekent: durven kijken naar je onderliggende verwonding en er liefdevolle aandacht voor hebben. Stil durven staan bij de wond waar je altijd ver vandaan wilde blijven. Het vraagt moed om de focus op de partner los te laten en de blik op je verwonding te richten, maar dat is de enige structurele manier om uit de verslavende afhankelijkheid te komen. Als je wilt stoppen met roken moet je geen nieuwe sigaret opsteken, maar voelen wat de onvervulde behoefte is die eronder ligt. De dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst fungeert als een verslaving; je hebt steeds de kick nodig van iets wat niet helpt. Deze kick houdt je weg bij de onderliggende pijn.  Hoe harder de dynamiek aan je trekt, hoe dieper de wond. Stap voor stap toelaten van de pijn is het begin van genezing. Hoe dieper je de pijn kunt toelaten, hoe minder trekkracht de dynamiek op je heeft, hoe meer autonomie je verwerft in je keuzes. Je verliest jezelf niet meer.