Als we een keuze moeten maken, hebben we vaak de neiging om een deel van onszelf te onderdrukken. We veroordelen wat we niet goed vinden en kiezen voor wat we wel goed vinden. Dat is een kwetsbare keuze, aangezien wat we wegdrukken ons op een ander moment weer pijnlijk verrast. Dat wat we onderdrukken haalt ons altijd weer in en maakt ons alleen maar kwetsbaarder voor terugval.  Om een keuze te maken hoef je niets te onderdrukken. Alles mag gevoeld worden, er hoeft niets weg. Je hebt de keuze wat je ermee doet. Ook al voel je een enorm verlangen om bij de ander te zijn, je kunt er toch voor kiezen er niet heen te gaan. Het voelen van het verlangen naar de ander geeft je dan zelfs de mogelijkheid te onderzoeken welk dieper verlangen eronder schuilgaat. Wat is je onderliggende onvervulde behoefte? Vind je vervulling door naar de ander te gaan of door trouw te blijven aan jezelf? Door alles te voelen heb je een keuzemogelijkheid. Daarvoor moet je aanwezig zijn in het moment, want alleen in het huidige moment kun j e echt verbinding maken met je lijf.