Om de illusies die de verslavende liefde in stand houden, los te kunnen laten, moeten we de waarheid van de emotioneel niet beschikbare ander onder ogen komen en het spel van de manipulerende liefde gaan doorzien.  

In de afhankelijkheidsrelatie creëer je de illusie van de belofte dat de ander je onvervulde verlangen en gemis kan 

goedmaken. Het is een projectie van al je onvervulde behoeften op de ander, die dit nooit kan waarmaken. Toch wil je daar graag in geloven.  

Deze illusie is per definitie niet in stand te houden en zal vroeg of laat voor teleurstelling zorgen. Je neemt het heft in eigen handen als je zelf verantwoordelijkheid draagt voor je geluk en je hierin niet afhankelijk maakt van een partner.