Lifestyle

Loslaten van overgenomen gevoelens

   Het is van belang om onderscheid te leren maken tussen de overgenomen (trauma)gevoelens van de ouder(s) en de eigen gevoelens. Dit is een moeilijke klus omdat de gevoelens van de ander erg verweven zijn geraakt met de eigen gevoelens. Vanuit de overlevingshouding zijn we ons gaan afstemmen op de traumagevoelens van de ander, wat …

Lifestyle

Integreren van weggestopte woede

   Om loyaal te kunnen zijn aan de ander hebben we ons leren verstoppen achter ons schuldgevoel: als we de ander maar genoeg geven. In onze grote opofferingsgezindheid om te geven aan de ander, groeit een tekort in het krijgen en ontvangen. Dit zorgt voor onderdrukte woede. Om contact te leren maken met onze onderdrukte …

Lifestyle

Rouwen of miskennen

  Het Gastenhuis   Dit mens -zijn is een soort herberg: elke dag weer nieuw bezoek.  Een vreugde, een depressie, een benauwdheid; Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.  Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij! Zelfs als er een menigte verdrietigheden binnenkomt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.  B …